Iedere ondernemer heeft ermee te maken; offertes opstellen en het factureren van projecten & producten. Deze documenten moeten volgens de wet aan een aantal eisen voldoen, namelijk:

  • Een factuurdatum
  • Het factuurnummer, dit nummer moet uniek, en opeenvolgend genummerd zijn
  • Uw btw nummer (alleen van toepassing als uw klant zakelijk is)
  • Uw kamer van koophandel nummer
  • NAW gegevens van uw bedrijf
  • NAW gegevens van uw klant
  • De omschrijving, en hoeveelheid van de geleverde dienst of product
  • De datum van de levering van de dienst of product
  • De prijs exclusief en inclusief btw
  • Het bedrag aan btw wat er betaald moet worden

Alle facturen die u verstuurd moet u een kopie van bewaren in de administratie. Indien u een foutieve factuur verstuurd kunt u een boete krijgen van max. € 4.920,-