Sinds 2017 zijn de belasting tarieven weer veranderd. Bij het aangeven van de inkomstenbelasting is het interessant, maar ook handig om te weten hoeveel belasting je nou daadwerkelijk betaald. Het inkomen uit je werk en je woning worden in box 1 berekent. In de volgende tabel zie je de belastingschijven voor de inkomstenbelasting in 2017.

Belasting tarieven onder de AOW leeftijd

AOW leeftijd nog niet bereikt in 2017
Schijf 1 t/m € 19.981 36,55%
Schijf 2 € 19.982 t/m € 33.790 40.80%
Schijf 3 € 33.790 t/m € 67.071 40,80%
Schijf 4 vanaf € 67.072 52,00%

Belasting tarieven als u de AOW leeftijd bereikt hebt in 2017

Heeft u in 2017 de AOW leeftijd bereikt? In dit geval betaald u over schijf 1 en 2 aangepaste tarieven.

Maand waarin u de AOW leeftijd bereikt Schijf 1 t/m € 19.981 Schijf 2 € 19.981 t/m € 33.790
Januari 18,65% 22,90%
Februari 20,14% 24,39%
Maart 21,63% 25,88%
April 23,12% 27,37%
Mei 24,61% 28,86%
Juni 26,10% 30,35%
Juli 27,60% 31,85%
Augustus 29,09% 33,34%
September 30,58% 34,83%
Oktober 32,07 36,32%
November 33,56% 37,81%
December 35,05% 39,30%

Belasting tarieven als u de AOW leeftijd bereikt heeft voor 2017

Als u de AOW-leeftijd voor 2017 heeft bereikt betaalt een lager tarief in schijf 1 en 2.

U bent geboren voor 1 jan 1946
Schijf 1 t/m € 19.981 18,65%
Schijf 2 € 19.982 t/m € 34.129 22,90%
Schijf 3 € 34.130 t/m € 67.071 40,80%
Schijf 4 vanaf € 67.072 52%
U bent geboren op of na 1 jan 1946 of voor 1 juli 1951
Schijf 1 t/m € 19.981 18,65%
Schijf 2 € 19.982 t/m € 33.790 22,90%
Schijf 3 € 34.130 t/m € 67.071 40,80%
Schijf 4 vanaf € 67.072 52%