Belasting over toegevoegde waarde

Over alle producten en diensten die je koopt wordt belasting berekend, dit heet omzetbelasting; ook wel bekend als belasting over toegevoegde waarde (btw).

Als consument merk je hier niet veel van; de btw zit bij alles bij de prijs inbegrepen. Je betaald de btw aan de verkoper of bij degene waar u een dienst afneemt. Deze persoon of bedrijf draagt dit btw bedrag vervolgens af aan de belastingdienst.

hoevelbtw_1

Belasting tarieven

Er zijn verschillende btw tarieven. Hoeveel btw je betaald verschilt dus per product of dienst die je afneemt. Een voorbeeld is dat over renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar maar 6% wordt gerekend in plaats van 21%.

Belasting in het buitenland

In het buitenland zijn weer andere belasting tarieven van toepassing. Dit kan leuk zijn als je op vakantie bent in een land waar je minder belasting hoeft te betalen.