Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Deze website maakt gebruik van Google Adsense, een webadvertentiedienst van Google Inc, USA ("Google"), advertenties(tekstadvertenties, banners, enz.) op deze website plaatst, kan uw browser door Google of derden verzonden cookie opslaan. De in de cookie opgeslagen informatie kan worden geregistreerd, verzameld en geanalyseerd door Google of door derden.

Daarnaast maakt Google Adsense ook gebruik van zogenaamde "Web Beacons" om informatie te verzamelen, waarmee eenvoudige handelingen zoals bezoekersverkeer op de website kunnen worden vastgelegd , verzameld en geƫvalueerd.

Door de cookie en/of beacon gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt de aldus verkregen informatie om een evaluatie van uw gebruiksgedrag met betrekking tot Adsense-advertenties uit te voeren.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.