Ga naar de inhoud

Bereken hoeveel BTW er over een bedrag is betaald

Bereken de betaalde omzetbelasting over een bedrag excl. of incl. BTW in de verschillende BTW tarieven met onze BTW calculator.

Resultaat van de BTW berekening
Bedrag (excl. BTW)€ 100,00 
BTW tarief21% 
BTW bedrag betaald€ 21,00
Bedrag (incl. BTW)€ 121,00

BTW berekenen

Als startende ondernemer of MKB'er kan het berekenen van BTW overweldigend zijn. Het kan moeilijk zijn om erachter te komen hoeveel BTW je moet berekenen en wanneer je deze moet betalen. In deze blogpost leggen we uit wat BTW is, hoe je BTW berekent en waar je meer informatie kunt vinden.

Wat is BTW?

BTW staat voor Belasting over de Toegevoegde Waarde. Het is een belasting die wordt geheven op de meeste goederen en diensten in Nederland. Het is een indirecte belasting omdat het niet direct wordt betaald door de consument, maar door de ondernemer die de goederen of diensten levert. De ondernemer berekent de BTW door het toevoegen van een percentage aan de prijs van het product of de dienst.

Hoe bereken je BTW?

Om BTW te berekenen, moet je weten welk tarief van toepassing is op het product of de dienst. Er zijn drie verschillende BTW-tarieven in Nederland: 0%, 9% en 21%. Het tarief dat van toepassing is, hangt af van het soort product of dienst dat wordt geleverd. Voorbeelden van producten en diensten met verschillende tarieven zijn voedsel, medicijnen, boeken en diensten van een kapper.

Meer weten over de verschillende BTW-tarieven in Nederland?

Vervolgens moet je bepalen of het bedrag inclusief of exclusief BTW is. Als het bedrag inclusief BTW is, moet je eerst de BTW berekenen en deze aftrekken van het totale bedrag. Als het bedrag exclusief BTW is, moet je het bedrag vermenigvuldigen met het BTW-tarief en het resultaat optellen bij het totale bedrag.

Exclusief BTW berekenen

Laten we een voorbeeld nemen. Stel dat je een laptop wilt kopen voor €1.000 exclusief BTW met een BTW-tarief van 21%. Om de BTW te berekenen, moet je het bedrag vermenigvuldigen met het BTW-tarief (0,21). Het resultaat is €210. Het totale bedrag inclusief BTW is €1.210.